XIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Administrator

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie GRAVEL PODKARPACKI z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 15/34, 35-215 Rzeszów, Polska; tel. 533867707. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”. Nasze dane: KRS: 0001003683 NIP: 5170431150, REGON: 523720181.

 • Możesz skontaktować się z nami:

  • listownie: ul. Marszałkowska 15/34, 35-215 Rzeszów,

  • e-mailem na adres: info@proziakgravel.pl,

  • telefonicznie pod numerem: +48 533867707.

§ 2. Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to ma ono następujące znaczenie:

 • „Serwis” – sklep internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem www.proziakgravel.pl;

 • „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli Politykę prywatności, którą czytasz;

 • „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj;

 • „Social media” – portal społecznościowy Facebook, YouTube, Instagram oraz inne portale społecznościowe, w których mamy nasze profile.

§ 3. Zabezpieczenie danych osobowych

 • Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu, przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.

 • Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

§ 4. Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

  • masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

  • możesz dokonywać ich sprostowania,

  • możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,

  • masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.

 • W częściach II – IV Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.

 • Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 5. Prawo sprzeciwu

 • W przypadku podania nam Twoich danych osobowych lub jeżeli zbierzemy je sami, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Prawo do sprzeciwu przysługuje Ci w dwóch sytuacjach – gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:

  • na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;

  • na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.

 • Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 6. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/.

§ 7. Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

XIV. INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH PROCESACH PRZETWARZANIA

§ 8. Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości kontaktu z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 • Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 • Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, jednak bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 • Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz odpowiedź na Twoją wiadomość.

 • Komu przekażemy Twoje dane?

  • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas;

  • podmiotom dostarczającym narzędzia do obsługi poszczególnych kanałów komunikacji.

 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

 • Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.

§ 9. Rejestracja konta w Serwisie

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

  • Wykonania umowy o założenie konta w Serwisie.

  • Wykonania usług, które świadczymy dla Ciebie w oparciu o regulamin Serwisu.

  • Marketingowym polegającym na:

   • przesłaniu do Ciebie newsletterów i innych informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania jakie treści Cię interesują, co czytasz najchętniej; na tej podstawie możemy też dopasowywać naszą komunikację do Twoich zainteresowań;

   • dopasowywaniu Serwisu, jego treści, produktów, usług, funkcjonalności oraz komunikacji z Tobą do Twoich zainteresowań, które określamy na podstawie Twojego zachowania w Serwisie, interakcji z wysyłanymi do Ciebie mailami lub powiadomieniami, w aplikacjach, w Social mediach, a także np. na podstawie Twojej lokalizacji, informacji na temat logowania, urządzenia z którego korzystasz;

   • zamieszczaniu reklam skierowanych do Ciebie w portalach społecznościowych oraz na innych stronach internetowych; reklamy te mogą być oparte na Twoich działaniach w Serwisie.

 • Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Masz także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 • Czy musisz podawać nam swoje dane?

-Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak założyć konta w Serwisie, a w efekcie korzystać ze świadczonych przez nas usług. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

  • Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz odwołać w każdej chwili. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

 • Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu w zakresie opisanym w punkcie 1, podpunkcie 3 powyżej.

Dodatkowo, jeśli zapiszesz się na naszą komunikację e-mail (np. newsletter), naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszej komunikacji poprzez analizowanie, czy zapoznajesz się z treściami i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie tych treści do Twoich zainteresowań.

 • Komu przekażemy Twoje dane?

  • punktom odbioru rowerów, do których dostarczamy zamówione przez Ciebie produkty,

  • operatorom płatności elektronicznych,

  • firmom przewozowym i kurierskim,

  • dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów i automatyzacji marketingu;

  • podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas;

  • kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym

 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Przez czas:
  - trwania umowy o założenie konta w Serwisie oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo; czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  - prowadzenia działań marketingowych przez nas, albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 • Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Nie.

§ 10. Realizacja zamówienia bez zakładania konta w Serwisie

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

  • Wykonania umowy o założenie konta w Serwisie.

  • Wykonania usług, które świadczymy dla Ciebie w oparciu o regulamin Serwisu.

  • Marketingowym polegającym na:

   • przesłaniu do Ciebie newsletterów i innych informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania jakie treści Cię interesują, co czytasz najchętniej; na tej podstawie możemy też dopasowywać naszą komunikację do Twoich zainteresowań;

   • dopasowywaniu Serwisu, jego treści, produktów, usług, funkcjonalności oraz komunikacji z Tobą do Twoich zainteresowań, które określamy na podstawie Twojego zachowania w Serwisie, interakcji z wysyłanymi do Ciebie mailami lub powiadomieniami, w aplikacjach, w Social mediach, a także np. na podstawie Twojej lokalizacji, informacji na temat logowania, urządzenia z którego korzystasz;

   • zamieszczaniu reklam skierowanych do Ciebie w portalach społecznościowych oraz na innych stronach internetowych; reklamy te mogą być oparte na Twoich działaniach w Serwisie.

 • Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Masz także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 • Czy musisz podawać nam swoje dane?

-Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak założyć konta w Serwisie, a w efekcie korzystać ze świadczonych przez nas usług. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

  • Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz odwołać w każdej chwili. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

 • Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu w zakresie opisanym w punkcie 1, podpunkcie 3 powyżej.

Dodatkowo, jeśli zapiszesz się na naszą komunikację e-mail (np. newsletter), naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszej komunikacji poprzez analizowanie, czy zapoznajesz się z treściami i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie tych treści do Twoich zainteresowań.

 • Komu przekażemy Twoje dane?

  • punktom odbioru rowerów, do których dostarczamy zamówione przez Ciebie produkty,

  • operatorom płatności elektronicznych,

  • firmom przewozowym i kurierskim,

  • dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów i automatyzacji marketingu;

  • podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas;

  • kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym

 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Przez czas:
  - trwania umowy o założenie konta w Serwisie oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo; czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  - prowadzenia działań marketingowych przez nas, albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 • Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Nie.

§ 11. Wystawianie opinii dotyczących Serwisu w serwisie Google, Facebook oraz na stronie Serwisu lub opinii dotyczących zakupionych za pośrednictwem Serwisu produktów

Jeżeli korzystasz z tych możliwości kontaktu z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Aby badać satysfakcję klienta oraz dla zapewnienia najwyższego poziomu obsługi klienta. Do osiągnięcia tego celu potrzebujemy Twojej opinii dotyczącej jakości oferowanych przez nas świadczeń. W tym celu wysyłamy na Twój adres mailowy wiadomości odsyłające do odpowiednich formularzy.

 • Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 • Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy wiedzieli, co możemy poprawić.

 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 • Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Poprawa jakości świadczonych usług oraz dostarczanie towarów najwyższej jakości.

 • Komu przekażemy Twoje dane?

  • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas;

  • podmiotom zajmującym się obsługą administracyjną Serwisu;

  • podmiotom gromadzącym i publikującym opinie dotyczące sklepów internetowych lub produktów.

 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Przez czas:

 • publikacji Twojej opinii o sklepie lub produkcie

albo

 • do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

 • Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.

§ 12. Newsletter

Jeżeli korzystasz z tej możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Marketingowym polegającym na przesłaniu do Ciebie newsletterów i innych informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, a także analizowania jakie treści Cię interesują, co czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać naszą komunikację do Twoich zainteresowań.

 • Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Masz także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 • Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, jednak bez ich podania nie możesz otrzymywać od nas informacji handlowych.

 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

  • Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz odwołać w każdej chwili. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

 • Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest doskonalenie naszej komunikacji poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z treściami i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie tych treści do Twoich zainteresowań.

 • Komu przekażemy Twoje dane?

  • Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów i automatyzacji marketingu;

  • podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas;

  • podmiotom zajmującym się obsługą administracyjną Serwisu.

 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?Przez czas:

 • prowadzenia działań marketingowych przez nas

albo

 • do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych

albo

 • odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 • Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.

XV. NASZ PROFIL W SOCIAL MEDIA

§ 13. Korzystanie z naszych profili w Social media

Jeżeli korzystasz z naszego profilu, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

  • Udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz;

  • prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami;

  • udostępniania Ci naszych postów jako osobie obserwującej nasz profil;

  • marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media;

  • statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez podmioty prowadzące Social media, jak przykładowo Facebook Ireland Ltd. czy Instagram danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez podmioty prowadzące Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym profilu.

 • Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 • Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 • Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem.

 • Komu przekażemy Twoje dane?

Podmiotom prowadzącym Social media, jak w szczególności Facebook Ireland Ltd., Google Ireland Limited oraz Instagram Inc.

 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Przez czas:

 • potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;

 • obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media.

IV. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

§ 14. Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 • W Serwisie stosujemy pliki cookies („ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis i służą przede wszystkim optymalizacji korzystania ze stron www oraz gromadzeniu danych statystycznych.

 • Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

  • konfiguracji Serwisu i zapewnienia jego pełnej funkcjonalności, poprzez:

   • dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Twojego urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;

   • zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

   • zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści;

  • marketingowym, polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś w Serwisie; dzięki temu dopasowujemy jego treść do Twoich zainteresowań i potrzeb, przykładowo generujemy dla Ciebie spersonalizowane treści; dopasowujemy również reklamy wyświetlane Ci na innych serwisach do tego co oglądałeś w naszym Serwisie i do Twoich zainteresowań, przykładowo możemy na serwisie informacyjnym wyświetlić Ci reklamę z promocją usługi, którą oglądałeś w naszym Serwisie;

  • uwierzytelniania Twojej osoby w serwisie poprzez zapewnienie poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiającej w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez nas w ramach Serwisu;

  • analiz i badań poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia nam ulepszanie ich struktury i zawartości;

  • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

§ 15. Rodzaje plików cookies

W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

 • sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,

 • stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,

 • zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Serwisie. Więcej o zewnętrznych plikach cookies przeczytasz w § 18.

§ 16. Jak usunąć pliki cookies

§ 17. Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się w Serwisie.

§ 18. Zewnętrzne pliki cookies

 • Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców.

 • Korzystamy z usług:

  • Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA);
   w celu analityki ruchu w Serwisie. Na jej podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.

  • Google Ads, dostarczanych przez Google Ireland Ltd. | Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland;
   w celu optymalizacji wyświetlania reklam, remarketingu oraz popularyzacji Serwisu.

  • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];

 • Działanie Google Analytics, o których wspominamy w ustępie 2a powyżej, możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 • W związku z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez podmioty mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych, Twoje dane trafiają do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield).