REGULAMIN PROZIAK GRAVEL 2024

PROZIAK GRAVEL 2024 jest ultra rajdem rowerowym przeznaczonym dla każdej osoby chcącej spróbować swoich sił w wyścigach długodystansowych. Wymaganiem jest bardzo dobre przygotowanie fizyczne oraz duże doświadczenie w jeździe na rowerze. Celem rajdu jest propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnych form wypoczynku i rekreacji, jak również popularyzacja kolarstwa turystycznego oraz spędzania wolnego czasu jeżdżąc na rowerze. Ważnym jest promocja turystyczna Bieszczadów, gmin i powiatów województwa podkarpackiego oraz mieszczących się na nim szlaków i dróg rowerowych. Przedstawienie walorów środowiska lokalnego wśród uczestników rajdu spoza województwa podkarpackiego.

TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA

 1. Rajd rowerowy PROZIAK GRAVEL 2024 prowadzony jest na terenie województwa podkarpackiego.

 2. Rajd odbędzie się w dniach 20-23 czerwca 2024 roku.

 3. Start rajdu nastąpi:
  - PROZIAK100 - 22 czerwca w godzinach porannych
  - PROZIAK300 - 21 czerwca w godzinach porannych
  - PROZIAK500 - 20 czerwca w godzinach porannych
  Szczegółowe godziny startu zostaną przekazane uczestnikom najpóźniej na 3 dni przed startem.

 1. Rajd odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rajdu w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych sytuacji uznawanych za działanie „siły wyższej”, jak również z uwagi na ograniczenia i zakazy wprowadzone przez organy administracji publicznej.

 2. Limit czasowy dla wszystkich uczestników trasy PROZIAK500 wynosi 90 godzin, Proziak 300 wynosi 66 godzin oraz 12 godzin dla trasy PROZIAK100 i liczony jest od momentu startu rajdu (w przypadku startu wspólnego) lub startu zawodnika (start dzielony na małe grupy). Czas przejazdu liczony jest od startu do momentu przekroczenia przez uczestnika linii mety.

 3. Miejsce startu i mety jest Hotel Stanica Kresowa "CHREPTIÓW", Lutowiska 102, 38-713 Lutowiska

TRASY RAJDU

 1. Rajd odbędzie się w mieszanych warunkach terenowych (różne rodzaje nawierzchni).

 2. Trasa PROZIAK500, trasa PROZIAK300 oraz trasa PROZIAK100 wytyczone są po drogach asfaltowych, polnych, leśnych i szutrowych.

 3. Wybór trasy zawodnicy dokonują poprzez zakup odpowiedniego pakietu startowego na stronie https://proziakgravel.pl/13-pakiety-startowe.

 4. Uczestnicy nie mogą omijać żadnego odcinka wyznaczonej przez Organizatora trasy.

 5. Dozwolone jest opuszczenie trasy (np. na nocleg), pod warunkiem powrotu w tym samym miejscu, w którym się ją opuściło.

 6. Ominięcie więcej niż 1% długości trasy (poza przypadkiem korzystania z oficjalnie wyznaczonych przez Organizatora objazdów) skutkuje dyskwalifikacją.

 7. W przypadku ominięcia odcinka o długości poniżej 1% długości trasy, Organizator ma prawo nałożyć karę czasową w wysokości 15 minut za każdy pominięty kilometr śladu.

 8. Na trasie przejazdu mogą występować strome zjazdy i podjazdy lub inne elementy wymagające dobrych umiejętności jazdy na rowerze.

 9. Niedozwolone jest zostawianie na trasach rajdu śmieci, niszczenie przyrody, zrywanie roślin czy celowe zakłócanie spokoju zwierząt. Uczestnicy rajdu powinni szanować środowisko naturalne, w związku z powyższym proszeni są o nie zanieczyszczanie trasy. Udowodnione przypadki wyrzucania śmieci na trasie poza miejscami do tego przeznaczonymi będą skutkowały dyskwalifikacją.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Rajd przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym oraz nabytym doświadczeniu podczas długodystansowej jazdy rowerem.

 2. Prawo do startu w rajdzie mają osoby, które ukończyły 18 lat.

 3. Udział w rajdzie jest dobrowolny.

 4. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

 5. Każdy z uczestników deklaruje, że w dniu startu rajdu nie jest pod wpływem środków zakazanych z listy Polskiej Agencji Antydopingowej oraz Światowej Agencji Antydopingowej.

 6. Uczestnicy mogą pomagać sobie wzajemnie podczas trwania rajdu.

 7. Zakazana jest każda forma zaplanowanej wcześniej pomocy z zewnątrz przez osoby nie biorące udziału w rajdzie.

 8. Można dowolnie planować punkty noclegu na trasie pod warunkiem, że są one dostępne na tych samych zasadach dla wszystkich uczestników, do wyczerpania miejsc.

 9. Nie jest możliwy start na rowerach i pojazdach z napędem elektrycznym i spalinowym. Start możliwy jest wyłącznie na rowerach napędzanych siłą mięśni. 

 10. Uczestnicy zobowiązani są do znajomości przepisów ruchu drogowego oraz stosowania się do nich, jak również do wszelkich innych obowiązujących przepisów prawa.

 11. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody przez siebie spowodowane. Organizator rajdu rekomenduje posiadanie indywidualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 12. Organizator oraz wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie. Uczestnik zrzeka się wobec organizatora oraz osób z nim współpracujących wszelkich roszczeń wynikających ze zdarzeń, które wystąpić mogą w związku z jego udziałem w rajdzie.

 1. Rajd jest formułą ultramaratonu rowerowego. Dopuszcza się wzajemną pomoc pomiędzy uczestnikami zawodów oraz z możliwością jazdy bez przerwy. Organizator ze względów bezpieczeństwa rekomenduje odpoczynek w nocy i jazdę przy świetle dziennym.

 2. Zabrania się korzystania ze wsparcia osób spoza grona uczestników.

 3. Przestrzeganie zasad regulaminu jest obowiązkowe, a każdy uczestnik akceptuje Regulamin Proziak Gravel 2024 dokonując rejestracji oraz dokonując płatności za uczestnictwo oraz podpisując stosowne oświadczenie przed startem.

 4. Organizatora rajdu nie odpowiada za stan wyznaczonej trasy przejazdu oraz za panujące na niej warunki.
 5. Uczestnictwo w rajdzie wiąże się z dużym obciążeniem fizycznymi skutkować może uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia oraz innymi negatywnymi konsekwencjami w sferze zdrowotnej, które związane są z uprawianiem sportów ekstremalnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powyższe, a Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na bezpieczne uczestnictwo w rajdzie.

POMIAR CZASU

 1. Uczestnicy rajdu wyposażeni zostają w nadajnik GPS, dostarczony przez Organizatora, który będzie śledził jego pozycję na trasie przez cały czas trwania rajdu.

 2. Śledzenie pozycji zawodników będzie możliwe poprzez stronę internetową i będzie mieć charakter ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników.

 3. Uczestnicy będą mieć możliwość pobrania trasy w formacie pliku .gpx, w celu wgrania na urządzenie nawigujące. Ostateczny plik .gpx (ostateczna wersja trasy) zostanie udostępniony w komunikacie startowym.

 4. Posiadanie przy sobie nadajnika GPS jest warunkiem wystartowania w rajdzie i sklasyfikowania uczestnika. Nie wolno zatem zgubić nadajnika GPS.

 5. Posiadanie numeru startowego jest obowiązkowe. Każdy uczestnik otrzyma trzy naklejki z numerem startowym. Rekomendowane jest naklejenie ich na widelec lub ramę roweru.

 6. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu nadajnika GPS bezpośrednio po przekroczeniu linii mety lub niezwłocznego (nie później niż 3 dni) odesłania na wskazany adres Organizatora w przypadku decyzji wycofania się z rywalizacji i opuszczeniu trasy przed linią mety.

 7. W przypadku uszkodzenia, utraty lub braku zwrotu nadajnika GPS uczestnik zostanie obciążony przez Organizatora opłatą w wysokości 500 zł.

ZAPISY I PŁATNOŚCI

 1. Zapisy na rajd PROZIAK GRAVEL 2024 będą prowadzone na stronie https://proziakgravel.pl

 2. Zapisy rozpoczną się 20 października 2023 o godz. 12:00.

 3. Limit miejsc w rajdzie wynosi 500 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu uczestników bez podania przyczyn.

 4. Opłata za uczestnictwo w rajdzie PROZIAK GRAVEL zawiera: pełną opłatę rejestracyjną (200 zł) oraz opłatę startową (w zależności od wybranego pakietu). Opłata rejestracyjna pobierana jest za rejestrację na liście startowej podczas zakupu wybranego pakietu startowego i jest częścią pełnej opłaty rejestracyjno-startowej*. Masz 14 dni na odstąpienie od umowy, po tym czasie opłata będzie zwracana według poniższej tabeli:

 

Opłata rejestracyjna

Opłata startowa

Zwrot do 14-dni od zapłaty

200,00 zł

zwrot 100% opłaty startowej

Pisemna rezygnacja do 31.03.2024

nie podlega zwrotowi

zwrot 100% opłaty startowej

Pisemna rezygnacja w okresie 01.04.2024 - 30.04.2024

nie podlega zwrotowi

zwrot 50% opłaty startowej

Rezygnacja od 01.05.2024

nie podlega zwrotowi

nie podlega zwrotowi

Nie wzięcie udziału w rajdzie

nie podlega zwrotowi

nie podlega zwrotowi

*PRZYKŁAD opłaty rejestracyjno-startowej dla Pakietu startowego - 399zł (opłata rejestracyjna: 200zł, opłata startowa: 199zł)

 1. Pisemną rezygnację (podpisaną) należy wysłać na adres email: biuro@proziakgravel.pl. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi po upływie 14-dniowego okresu na odstąpienie od umowy.

 2. W przypadku gdy rajd PROZIAK GRAVEL 2024 nie odbędzie się (np. z powodu działania siły wyższej lub pandemii) Organizator zwróci zawodnikom 100% opłaty rejestracyjnej oraz 100% opłaty startowej. Decyzję o zwrocie środków podejmuje zawodnik, o czym pisemnie poinformuje Organizatora na adres email: biuro@proziakgravel.pl. W inny wypadku przedpłacona wcześniej kwota zostanie przeznaczona na kolejną edycję PROZIAK GRAVEL 2025.

ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. Pakiet startowy PROZIAK zawiera:
  • majestatyczną trasę na terenie województwa Podkarpackiego
  • niezapomniane widoki z malowniczych Bieszczadzkich szutrów i doskonałych asfaltów
  • system śledzenia online oraz lokalizator GPS (tracker)
  • udział w spotkaniu integracyjnym przed startem na Miasteczku Proziak Gravel 
  • dostęp do napojów (woda, izotoniki)
  • przynajmniej jeden pit-stop na trasie (owoce, batony, woda, izotoniki)
  • bon zniżkowy 10% na dowolny rower w sklepie Velopoint
  • pamiątkowy worek na plecy
  • pamiątkowy medal na mecie
 1. Istnieje możliwość wyboru długości tras (100, 300, 500), poprzez zmianę opcji pakietu w sklepie internetowym.

 2. Pakiet startowy będzie do odbioru w biurze zawodów 19 czerwca 2024, w godzinach od 16:00 do 00:00, 20 czerwca 2024 od godziny 5:00 do startu rajdu (PROZIAK500), 21 czerwca 2024 od godziny 5:00 do startu rajdu (PROZIAK300) oraz 22 czerwca 2024 od godziny 5:00 do startu rajdu (PROZIAK100).

 3. Każdy z uczestników odbiera pakiet indywidualnie.

 4. Do dyspozycji uczestników rajdu będzie dostępny depozyt na starcie/mecie.

 5. Po ukończeniu rajdu do dyspozycji zawodników będzie wyznaczone miejsce do umycia roweru.

 6. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą rajd PROZIAK GRAVEL 2024 i zostaną sklasyfikowani, otrzymają pamiątkowy medal, posiłek regeneracyjny, smacznego proziaka i piwo.

ZASADY KLASYFIKACJI I NAGRODY

 1. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą nadajnika GPS, otrzymanego przez uczestnika w ramach pakietu startowego.

 2. Miejsca w klasyfikacji generalnej ustalane są na podstawie czasu przejazdu trasy wyznaczonej przez Organizatora według wcześniej opublikowanej trasy w pliku .gpx.

 3. Klasyfikacja będzie oddzielna dla krótkiej i długiej trasy oraz będzie podzielona na kategorię Męską i Damską.

 4. Zawodnicy, którzy nie ukończą trasy w limicie czasowym lub nie pokonają trasy zgodnie z wytycznymi Organizatora, bądź zgubią nadajnik GPS – nie będą podlegać sklasyfikowaniu.

 5. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zawodników na podium oraz dla zawodników klasyfikacji pobocznych.

 6. Klasyfikacje poboczne będą ustalone w dniu rozpoczęcia rajdu tj. 20.06.2024 r.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach bez wcześniejszego informowania uczestników.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie nie później niż przed rozpoczęciem rajdu 20.06.2024 r., wszelkie zmiany będą publikowane na stronie https://proziakgravel.pl.

 2. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres organizatora (poniżej) lub mailowo: biuro@proziakgravel.pl

 2. Przy złożeniu reklamacji należy podać imię i nazwisko zawodnika oraz powód reklamacji.

 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji w formie pisemnej lub elektronicznej.

 4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona drogą mailową lub pocztą tradycyjną.

Organizator:

GRAVEL PODKARPACKI, ul. Marszałkowska 15/34, 35-215 Rzeszów. Telefon: +48 533 867 707

Email: biuro@proziakgravel.pl

KRS: 0001003683, NIP: 5170431150, REGON: 523720181.